Strefa Klienta 52 30 20 605/kom 602 467 578

Środki żywienia zwierząt

                         

 

Racjonalne żywienie zwierząt gospodarskich polega na układaniu dobowych dawek pokarmowych, z zachowaniem norm żywienia w odniesieniu do jednostek pokarmowych

Bierze się pod uwagę: 

  • gatunek
  • rasę
  • odmianę,
  • wiek,
  • masę ciała, a także
  • wielkość produkcji.

Indywidualne żywienie zwierząt pozwala dokładnie kontrolować wykorzystywanie pasz przez jednostkę produkcji. Ma to duże znaczenie w ocenie wyników żywienia. Grupowe żywienie stosuje się zaś przy tuczu zwierząt, których grupa ma zbliżoną masę ciała, wydajność i mało różni się zapotrzebowaniem. Czasami stosuje się także metodę żywienia "do woli"