Strefa Klienta 52 30 20 605/kom 602 467 578

Skup zbóż, rzepaku i kukurydzy, suszenie kukurydzy

Naszym atutem jest skup rzepaku, zbóż konsumpcyjnych i paszowych oraz kukurydzy. Posiadamy magazyny płaskie jak również silosy. Oferujemy usługę suszenia mokrego ziarna kukurydzy. Obecnie modernizujemy istniejącą infrastrukturę przyjęcia rzepaku i zbóż. Dwa punkty rozładunkowe o łącznej zdolności przyjęcia 150t/h pozwolą na bardzo szybki odbiór przyjmowanych płodów rolnych.

 

Po wcześniejszych ustaleniach proponujemy odbiór rzepaku i zbóż naszym transportem.

 

Zawieramy korzystne umowy kontraktacyjne na dostawę rzepaku, zbóż i kukurydzy.


 

Zapewniamy najlepsze ceny oraz gwarantujemy terminowe płatności.

 

 

Nasza działalność jest zgodna z europejskim systemem HCCP oraz REDcert co potwierdzają uzyskane certyfikaty.

 

 

REDcert – System Zrównoważonego Rozwoju Produkcji Biomasy obejmujący całość produkcji biopaliw począwszy od produkcji

i dystrybucji surowej biomasy roślinnej przez jej przetwarzanie aż po ostateczne wprowadzenie na rynek produktu gotowego do sprzedaży.

Skierowany do producentów rolnych, nabywców biomasy przeznaczonej do dalszego przetwarzania, dostawców, producentów, dystrybutorów

i producentów energii elektrycznej z biomasy.

 

HACCP - jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta,

w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

 

 

Do pobrania: dokumenty do certyfikatu rzepaku

 

 

Zapraszamy do współpracy!